Denna sida är gjord för lärare, elever och andra som vill lära sig mer om migration och den svenska utvandringen. Sidan är gjord som en komplettering till EmiWeb, men en del av uppgifterna kan även användas utan prenumeration.

Uppgifterna är av olika svårighetsgrad. Några är mer omfattande, andra kortare. Om du använder material från denna sidan, vänligen ange EmiWeb som källa. Materialet är endast för undervisningssammanhang, och får inte publiceras i någon form utan EmiWebs samtycke.

För frågor, vänligen kontakta:

info@emiweb.se

Skolprogram

Bakgrund

Under åren 1840-1930 gjorde över 1,3 miljoner svenskar valet att emigrera till Amerika. Det var många avsked och många familjer splittrades. Att en så stor del av befolkningen valde att lämna Sverige för det nya landet vittnar om att det fanns möjligheter och rättigheter på andra sidan Atlanten som saknades i fäderneslandet. Den stora utvandringen […]

Ämne 1: Emigranterna från Sverige – och från din hemort

 Hur många – och vem var de? Över en miljon, möjligen så många som 1,3 miljoner utvandrade från Sverige från mitten av 1800-talet och 1930. Hur många som emigrerade beror på vilken period man ser på, och det är omöjligt att ge en exakt siffra på hur många de var. I dag är det Skatteverket […]

Ämne 2: Varför åkte de?

Man säger ofta att de flesta svenskar som utvandrade var ekonomiska migranter: de flyttade för att det var högre löner och bättre jobbmöjligheter i USA. Att emigrera är dock ett utav de största beslut man tar i sitt liv, och det är aldrig bara ett skäl. Kan vi i efterhand säga något om varför någon […]

Ämne 3: Vart åkte de?

Ungefär 80% av svenskarna som utvandrade åkte till USA. Andra vanliga mål för utvandringen var Kanada, Norge, Danmark och Argentina. En del, särskilt missionärer, åkte till mindre vanliga länder. Källa 1: SCB Emigranter Sök på olika destinationer som Persien, Mongoliet och Uruguay – eller andra länder du tycker är intressanta.  Kom ihåg att länder och […]

Ämne 4: Amerikabrev

När Amerikaemigranterna hade slagit sig ner på den nya kontinenten skrev de hem till släktingar och vänner i Sverige och berättade om sin tillvaro, drömmar och förväntningar, svårigheter och bekymmer, glädje och sorg. Brevskrivande blev i stunder av fysisk separation den enda möjligheten till att upprätthålla kontakt –  som en ersättning av det vardagliga samtalet. […]

Ämne 5: Hur var resan?

I emigrationens tidiga skede var resan lång och svår. Segelskepp behövde ofta sex till åtta veckor över Atlanten, med dålig mat och trånga boendeförhållanden ombord. Från ca 1870 var ångskåp dominerande i emigranttrafiken, och resan blev snabbare, mer bekväm och senare också billigare. Under största delen av massemigrationen var det vanligt att åka från en […]

Ämne 6: Svensk Amerika i dag

Hur många svenskar finns det i USA i dag? Källa 1: Här finns information om amerikaners ancestry eller etniska ursprung från amerikanska folkräkningen år 2000: https://www.census.gov/prod/2004pubs/c2kbr-35.pdf   Sverige är 15: de vanligaste ursprungsland och 1,4 % av amerikanska befolkningen (3 998 310 personer) uppgav att de hade svenska rötter år 2000. Hur många identifierar sig […]

Ämne 7: Att använda digitala arkiv

Möjliga fel En transkription är en andrahandskälla: Någon har skrivit av originalet. Därmed är det möjligt att det blivit fel. I digitala arkiv är originalkällan ofta handskriven med 1800-tals handstil. Ibland är källan otydligt skriven, ibland har vattendroppar, veck eller annat gjort att delar av texten är svåra eller även omöjliga att läsa. I EmiWeb […]

Övrig Information

Om att söka i EmiWeb

EmiWeb består av olika arkiv, som Emigranter registrerade i svenska kyrkböcker, och SCB Emigranter. En beskrivning av de olika arkiver finner du om du trycker på “Om arkivet” från startsidan för sök. Arkiven har kommit till vid olika tidpunkter och innehåller olika information. För att hitta en specifik person kan det vara bra att söka i alla arkiv (alltså fylla i det första formuläret som kommer upp). För att ta fram uppgifter om emigration i allmänhet är det dock bättre att välja ett specifikt arkiv.

För statistiska uppgifter om antal utvandrare och invandrare från Sverige eller ett specifikt län, stad eller ort, rekommenderar vi arkiven SCB Emigranter och SCBs Immigranter. I Emigranter registrerade i svenska kyrkböcker  finns det ofta mer information, men här finns det även några dubbelregistreringen som gör arkivet mindre pålitligt för statistiska uppgifter.

Söktips:

  • Försök med olika skrivsätt, eller bara delar av ordet/namnet
    • “Slutar med” + “omas” i stället för Thomas eller Tomas, till exempel.
  • Folk kan ha använt olika efternamn. Ibland kan en person stå i kyrkboken med patronymikon (Karin Olsdotter om pappan heter Ole Nilsson) men ha utvandrat med pappans efternamn (Karin Nilsson).
  • Försök med olika uppgifter. Söker du på namn, födelsedatum, destination och hemsocken och personen i källan inte är inskriven med födelsedatum, får du inga träffar. Prova olika kombinationer, som förnamn + utrese församling, efternamn + födelseår och så vidare.
  • Välj “Börjar med” eller “innehåller” framför “Exakt” när du skall söka.
  • Välj gärna “Intervall” när du skall söka på födelseår och utresa år. Detta ger fler träffar. Om födelseåret är beräknat utifrån ålder, kan det bli ett år fel beroende på när på året personen i fråga är född. Det kan också hända att personen är inskriven i utflyttningslängden flera år efter att hen faktiskt åkte, till exempel för att ett besök ledde till arbete och permanent bosättning.

Ordlista

Här följer förklaring på en del ord kring migration och källarbete. Märk att flera av dessa orden kan användas i olika sammanhang, och att förklaringarna under gäller för hur vi använder orden just på denna sidan. Migration används till exempel också om djurs och fåglars långa vandringar, men det är inget vi kommer ta upp här.

Migration – När många människor (migranter) flyttar längre distanser med avsikt av att bo på den nya orten. Migration kan vara mellan olika länder eller inom ett land – till exempel från landsbygden till staden. Här kommer vi använda ordet om människor som flyttar (migrerar) över landsgränser och som bosätter sig i det nya landet åtminstone för flera år. Turister migrerar inte, utan är bara på besök. Det kan vara svårt att dra skiljelinjer mellan migranter och besökare, som studenter som studerar utomlands men avser att åka hem igen när de är klara, eller arbetsvandrare som bor och jobbar i ett land för en begränsat period.

Emigration/utvandring  – När människor flyttar från ett land till ett annat för en längre tidsperiod, oftast flera år eller för alltid.

Immigration/ invandring – När människor flyttar till ett land för en längre tidsperiod, oftast flera år eller för alltid.

En emigrant eller utvandrare från Sverige blir alltså en immigrant eller invandrare i USA.

Transkribera – Att skriva av en källa, ofta från handstil till dator. Genom att transkribera källorna blir de sökbara och lettare läsbara. Dock finns det en risk för att den som skriver av gör fel – en feltranskription.

Äkta och oäkta barn – Äkta barn var barn som var födda med gifta föräldrar. Oäkta barn hade föräldrar som inte var gifta med varandra när barnet föddes. Orden användes av Statistiska Centralbyrån fram till år 1912. Efter de började man tala om barn födde inom och utom äktenskap i stället.