Arkiv i EmiWeb

Databaser som ingår i abonnemanget

Anställda på Northern Pacific Railway Company (NPRC)

Materialet är ett stort index på alla som har arbetat på NPRC mellan c:a 1909 – 1960-talet, vilket uppskattningsvis handlar om 300 000 personer. Bland dessa återfinns en stor mängd skandinaver. Indexet innehåller information om namn, arbetsuppgifter och aktnummer. Akterna finns på Minnesota Historical Society i Minneapolis och kan innehålla en mängd uppgifter såsom arbetsansökan, […]

Beväringens levnadsbeskrivningar

I perioden 1902-1913 inkrävdes en levnadsbeskrivning av alla inryckande värnpliktiga på Värmlands regemente. Platsen var Trossnäs fält där värnpliktiga beskrev sin tidigare liv. Beskrivningarna innehåller bland annat information om födelse, familj samt olika arbetsuppgifter. Ofta har rekryterna varit utomlands, år 1902 anger cirka 1/6 att de har varit i Norge på arbete. I första omgången […]

Bröderna Larssons arkiv

BRÖDERNA LARSSON & CO var en betydande emigrantagentfirma under den tid då emigrationen från Sverige till Förenta staterna nådde sin höjdpunkt. Delägarna utgingo från en syskonskara på fem bröder, alla födda i Berghems församling, Älvsborgs län, som söner av torparen Lars Thomasson och hans hustru Britta M. Andersson i Slätten. Källa: Riksarkivet

Dalslänningar födda i Amerika

Ättlingar från landskapet Dalsland födda i Amerika Vi har försökt att samla uppgifter om emigranterna från Dalsland i USA och deras vidare öden. Var de dog, vem de gifte sig med och vilka barn de fick samt var de slog sig ner. Uppgifterna är hämtade från Kyrkböcker i Sverige, från levande släktingar i USA, från […]

Den danska emigrantdatabasen

Emigrationslistor sammanställda från 1869-1940 av Köpenhamns polis. Dessa listor uppger namn, senaste bostad, ålder emigrationsår och emigrantens första destination från Danmark. Registren har tillgängliggjorts för åren 1869 till 1908 (394.000 emigranter). Den danska emigrationsdatabasen sammanställd av Det Danske Udvandrerarkivet och Aalborgs Stadsarkiv. Det danska emigrationsmaterialet och databasen Efter ett antal skandaler där intet ont anande […]

Den åländska emigrantdatabasen

Emigrationslistor sammanställda av uppgifter från tidningen Åland i tidsperioden 1892-1985. Databasen innehåller cirka 1 900 poster, flera tillkommer löpande. Arbetet utförs av Ålands Emigrantinstitut. Den största emigrationsvågen från Åland inföll mellan åren 1893 – 1924 då ca 7.200 eller ungefär 1/4 av den åländska befolkningen löste ut pass. Alla passuttagare emigrerade förvisso inte. Emigrationsstatistiken är […]

Dödsnotiser från Svenskamerikanska tidningar

Dödsnotiser i Svensk-Amerikanska tidningar Det har funnits ett otal tidningar i USA med svensk anknytning och några lever ännu men många har givetvis försvunnit med åren. I dessa finns många gånger notiser om dödsfall i Amerika för de emigranter som avlidit. Spridningen av dessa tidningar var i flera fall för ett stort område för med […]

Emigranter i Norska kyrkoböcker

Databasen Emigranter i Norska kyrkoböcker är kompilerad från de norska kyrkböckernas in- och utflyttede, både från ministerialböckerna och klokkerböckerna. I första hand har man registrerat från ministerialböckerna och använt klokkerboken som en livlina om så behövts. Materialet innehåller idag ca: 82 000 poster och täcker följande geografiska områden: Hedmark, Sør-Trøndelag, och Telemark fylken i dagsläget. […]

Emigranter i svenska kyrkböcker

Databasen innehåller emigranter registrerade från svenska kyrkböcker från mer än 2 300 församlingar runtom i landet. Antal poster i databasen är (26/8 -14) 1 279 143 poster. Omfattningen är uppskattningsvis drygt ¾ av alla emigranter som lämnade Sverige. Databasens uppgifter är hämtade ur de svenska kyrkoarkivens utflyttnings- och husförhörslängder och från rotemansarkiven för delar av […]

Immigranter i norska kyrkböcker

Materialet omfattar Hedmark fylke i Norge, samtliga församlingar är genomgångna. Totalt cirka 4 500 poster. På grund av materialet beskaffenhet förekommer luckor i materialet, exempelvis på grund av att församlingarna inte bokförde flyttningar. Detta bokfördes i vissa tidsperioder av andra myndigheter. Registeringsarbetet är utfört av Norsk Utvandrermuseum. Originalkälla: Statsarkivet i Hamar

Immigranter i svenska kyrkböcker

Gävleborgs län Databasen började byggas 1995 och var klar 2000. Både emigranter och immigranter registrerades samtidigt. Arbetet skedde i form av ett arbetsmarknadsprojekt i Ovanåkers kommun åren 1995-1997, sedan som EU-projekt till och med år 2000. Källmaterial var kyrkböckerna (husförhörs- och flyttlängder) på mikrokort, först lånade av Svenska Emigrantinstitutet i Växjö med den lämnades tillbaka […]

Kinship Centers Emigrantfotosamling

Samlingen består av emigrantfotografier insamlade vid Kinship Center i Karlstad. De flesta av emigranterna är relaterade till Värmland. Fotografierna är till största del tagna på 1900-talets första hälft men även några tidigare och senare. Totalt består samlingen av cirka 1700 fotografier med tillhörande index. Fotografierna har som regel länk till databasen “Emigranter registrerade i svenska […]

Mormonska passagerarlistor, Skandinavien

I samarbete med FamilySearch har en databas byggts upp gällande mormonska passagerarlistor från Skandinavien. Materialet omfattar tidsperioden 1853-1920 och databasen innehåller cirka 27 000 poster. För den som söker efter mormonska emigranter från Skandinavien är materialet mycket användbart. Flertalet hamnar i Sverige, Norge och Danmark omfattas. Beroende på tidsperiod reste mormonerna med egenchartrade fartyg, vilket […]

Riksföreningen Sverigekontakts personhistoriska arkiv

I Sverigekontakts uppgifter som ideell förening ingår alltsedan starten 1908 att samla in och vårda minnen av svenskarnas insatser över hela världen. Då den stora Göteborgsutställningen genomfördes sommaren 1923 hade föreningens ledning skapat en utlandssvensk avdelning med en imponerande bredd. Nästa uppgift var att permanenta delar av utställningen men inget befintligt museum var berett att […]

SCB Emigranter

Databasen är baserad på SCB:s Summariska Folkmängdsredogörelser som bygger på inlämnade uppgifter till SCB av landets alla präster. Uppgifterna som är församlingsvis strukturerade berättar om emigrantens namn, yrke, födelseår samt land dit flytten skett. Materialet omfattar dock endast den legala emigrationen, dvs personer som begärt flyttningsbetyg i samband med emigreringen. Från Sverige utvandrade från 1850 […]

SCB Immigranter

Databasen är baserad på SCB:s Summariska Folkmängdsredogörelser som bygger på inlämnade uppgifter till SCB av landets alla präster. Uppgifterna som är församlingsvis strukturerade berättar om immigrantens namn, yrke, födelseår samt land dit flytten skett. Materialet omfattar dock endast den legala immigrationen. Från Sverige utvandrade från 1850 och till 1930 omkring 1,3 miljoner personer till Nordamerika, […]

Svenskamerikanska föreningsmedlemmar

Medlemmar i svenskamerikanska föreningar och ordnar Under 1880-1890 talen bildades de två stora svenska ordenssällskapen Svithiod och Viking i Chicago. De organiserades i loger och verkade i flera amerikanska städer. Huvudsyftet med verksamheten var att stärka sammanhållningen i bland svenskarna på det sociala planet. Således bedrev man en omfattande stödverksamhet med egna sjuk- och begravningskassor. […]

Svenskamerikanskt bokindex

En databas med namn från Svenskamerikanska böcker Den här databasen består av personer som finns listade i böcker enligt listan nedan. Varje bok har en kod. Varje post har en källreferens vilket gör att man kan se exakt på vilken sida i vilken bok personen omnämns. Till exempel, Gustaf Fair kommer att finnas på sida […]

Swenson Centers fotosamling

Scandinavian-American Portrait collection (1995-1930) Den här samlingen innehåller flera hundra porträtt av tidiga Augustanasynod-präster och ledare, fotografier av konfirmationsklasser och institutioner relaterade till Augustanasynoden och Augustana Seminary i Rock Island, Illinois. Augustana Book Concern photographs (1890s – 1950) Den här samlingen består av fotografi av Augustanasynodens institutioner runtom mellanvästern inkluderat: Orphan’s Homes, Old People Homes, […]

Svenskar i Alaska

I Sverige Amerika Centrets samlingar finns bland annat Carl-Erik Måwes arkiv. Måwe gjorde flertalet undersökningar gällande svenskar i Nordamerika. En av dessa gällde specifikt Alaska, där han reste runt och dokumenterade. Det hela skulle utmynna i en bok, som det förvisso skrevs manus till, men som aldrig gavs ut. Materialet som databasen bygger på är […]

Svenskar över Kristiania

Den här databasen består av svenskar som reste via Kristiania i Norge (nuvarande Oslo) till framförallt Nordamerika. Databasen har konstruerats utifrån handskrivna listor som finns arkiverade på Sverige Amerika Centret i Karlstad. Listorna är gjorda utifrån emigrantprotokoll från Kristiania/Oslo poliskammare för perioden 1867-1930. Hittils är 1867-1886 färdigställt, totalt cirka 18 000 poster. Databasen kommer att […]

Tidningsnotiser från Värmländska tidningar

Arkiverade urklipp från Emigrantregistret ur Värmländska dagstidningar. Arkivet omfattar i huvudsak tidsperioden 1960 – 1970 talet. Notiserna är ofta före kommande under rubriken “Familjenytt” som Födelsedagar, Bröllop, Döda, etc. De flesta urklippen har någon anknytning till migrationen mellan Amerika och Sverige.