Arkiv i EmiWeb

Databaser som ingår i abonnemanget

Anställda på Northern Pacific Railway Company (NPRC)

Materialet är ett stort index på alla som har arbetat på NPRC […]

Beväringens levnadsbeskrivningar

I perioden 1902-1913 inkrävdes en levnadsbeskrivning av alla inryckande värnpliktiga på Värmlands […]

Bröderna Larssons arkiv

BRÖDERNA LARSSON & CO var en betydande emigrantagentfirma under den tid då […]

Dalslänningar födda i Amerika

Ättlingar från landskapet Dalsland födda i Amerika Vi har försökt att samla […]

Den danska emigrantdatabasen

Emigrationslistor sammanställda från 1869-1940 av Köpenhamns polis. Dessa listor uppger namn, senaste […]

Den åländska emigrantdatabasen

Emigrationslistor sammanställda av uppgifter från tidningen Åland i tidsperioden 1892-1985. Databasen innehåller […]

Dödsnotiser från Svenskamerikanska tidningar

Dödsnotiser i Svensk-Amerikanska tidningar Det har funnits ett otal tidningar i USA […]

Emigranter i Norska kyrkoböcker

Databasen Emigranter i Norska kyrkoböcker är kompilerad från de norska kyrkböckernas in- […]

Emigranter i svenska kyrkböcker

Databasen innehåller emigranter registrerade från svenska kyrkböcker från mer än 2 300 […]

Immigranter i norska kyrkböcker

Materialet omfattar Hedmark fylke i Norge, samtliga församlingar är genomgångna. Totalt cirka […]

Immigranter i svenska kyrkböcker

Gävleborgs län Databasen började byggas 1995 och var klar 2000. Både emigranter […]

Kinship Centers Emigrantfotosamling

Samlingen består av emigrantfotografier insamlade vid Kinship Center i Karlstad. De flesta […]

Mormonska passagerarlistor, Skandinavien

I samarbete med FamilySearch har en databas byggts upp gällande mormonska passagerarlistor […]

Riksföreningen Sverigekontakts personhistoriska arkiv

I Sverigekontakts uppgifter som ideell förening ingår alltsedan starten 1908 att samla […]

SCB Emigranter

Databasen är baserad på SCB:s Summariska Folkmängdsredogörelser som bygger på inlämnade uppgifter […]

SCB Immigranter

Databasen är baserad på SCB:s Summariska Folkmängdsredogörelser som bygger på inlämnade uppgifter […]

Svenskamerikanska föreningsmedlemmar

Medlemmar i svenskamerikanska föreningar och ordnar Under 1880-1890 talen bildades de två […]

Svenskamerikanskt bokindex

En databas med namn från Svenskamerikanska böcker Den här databasen består av […]

Swenson Centers fotosamling

Scandinavian-American Portrait collection (1995-1930) Den här samlingen innehåller flera hundra porträtt av […]

Svenskar i Alaska

I Sverige Amerika Centrets samlingar finns bland annat Carl-Erik Måwes arkiv. Måwe […]

Svenskar över Kristiania

Den här databasen består av svenskar som reste via Kristiania i Norge […]

Tidningsnotiser från Värmländska tidningar

Arkiverade urklipp från Emigrantregistret ur Värmländska dagstidningar. Arkivet omfattar i huvudsak tidsperioden […]